Picture
Povel Ramel gjorde 2003 ett fantastiskt framförande på Jazzfestivalen Alandia på Åland.
Att vara friherre är ingen bedrift; det räcker med att födas av adliga föräldrar. Svårare är att på egen hand bli en kvicktänkt revyförfattare, melodiös kompositör, duglig pianist, nyanserad sångare och kvalificerad komiker. Povel Ramel var allt detta och med nära tusen (!) fiffiluriga texter och harmoniskt välkalibrerade kompositioner skrev han för evigt in sig i den svenska underhållningsbranschen.
Till Havsbandet var dock en visa som Povel aldrig spelade in. Däremot fångades den av Gert Ljudfadern Palmcrantz mikrofon vid ett celebert tillfälle. 
Historien om den icke utgivna visan och faktiskt också själva visan får du här!


Den ständigt alerte Gert Palmcrantz underhöll med ett uppskattat kåseri  på Lidingö Stadshus, i samband med att han under mars månad visade upp äldre inspelningsapparatur ur sin samling samt även prov på många av de skivinspelningar han producerat. Mängden av artister som Ljudfadern dokumenterat på skiva är imponerande och vid den trivsamma tillställningen uppehöll han sig helt och hållet till känt folk som befolkat den ö där han själv har hemadress, d v s Lidingö.
Picture
Gert Ljudfadern Palmcrantz kåserar kring kända personer som bott på Lidingö. Varpå han spelar upp en outgiven Povel Ramel-melodi!
Även Monica Zetterlund bodde en hektisk period av sitt liv i eget stort hus på Lidingö och på Ljudfaderns lilla utställning hade den oförglömliga sångerskan en egen avdelning med LP-konvolut, de flesta av dessa inspelningar med ljudtekniker Palmcrantz vid studioreglarna.
Picture
Ett urval av de många skivor med Monica Zetterlund där Gert Ljudfadern Palmcrantz suttit bakom spakarna.
Povel Ramel hörde också till de kulturprofiler som bodde på Lidingö. Ljudfadern hade givetvis bandat Povel vid ett flertal tillfällen innan den legendariske underhållaren vid 85 års ålder avled 2007.

Ett alldeles speciellt tillfälle var när Povel Ramel 1964 inför en mindre skara lyssnare framförde en melodi som han varken förr eller senare kom att spela in på skiva. Till Havsbandet kallade Povel den lilla visan och på ljudlänken här nedan beskriver Gert Palmcrantz bakgrunden.
Picture
En mästare i aktion. Friherre Ramel fångad av Nilla Domnérus.
Med Gerts tillåtelse gjorde jag en egen upptagning som inkluderar Ljudfaderns introduktion, därefter följer en högstämd kvinnlig radioröst som ber att få presentera skönsångaren (!) Ove Parmell (Ett alias som Povel använde ibland). Därefter inträder skönsångaren själv och ber att få framföra ett stycke som är komponerat av en herre vid namn Will Böcker. Om namnet är rätt stavat kan jag inte svära på, men att det är ännu en pseudonym för friherre Ramel, det står klart. (Ljudvolymen varierar, bäst är att lyssna via hörlurar.)

Efter avslutad skönsång följer ett samtal mellan Ljudfadern och Povel från 1966, där kompositören och textförfattaren intygar att alla de fiskarter och andra organismer som förekommer i visan finns på riktigt. Brugd, krabbtaska, sjögurka, gråsugga, men även vigg, ål och förstås grodman är namn på verkliga varelser.

Povel förklarar också varför han aldrig kom att spela in Till Havsbandet.

Den som lyssnar får veta. Mycket nöje!

Text: Leif Domnérus
Foto: Nilla Domnérus

 


Comments
Leave a Reply

    OM SIDAN

    Här publicerar vi favoriter som vi gärna vill lyfta fram. Hoppas att det även är dina favoriter!